Odkaz se připravuje.

WORKSHOPY, BESEDY
Dle individuální dohody a potřeb organizací a skupin

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
Tématické bloky pro organizace a jejich zaměstnance, školy a zájmové skupiny