VÍTEJTE...


Vítejte na stránkách určených těm, kteří hledají odbornou psychologickou pomoc,
podporu, další směr ve svém životě i každodennosti.

Nabízím psychologické poradenství

V rámci individuálních a rodinných konzultací poskytuji odborné psychologické
vedení zaměřené na klienta a jeho aktuální problémy. Preferuji osobní setkání v
poradně, ale konzultuji také přes Microsoft Teams a v rámci internetového poradenství.

Zabývám se přednáškovou činností

Vedu besedy, workshopy a lektoruji přednáškové bloky odborných témat pro zájmové
i profesionální skupiny.

Garantuji vřelé prostředí, dostatek prostoru a času na sdílení a
zachování intimity a mlčenlivosti o údajích klienta

Poskytuji profesionální odbornou službu a řídím se Etickým kodexem ČMPS.