CENÍK SLUŽEB

Platbu za konzultaci hradí klient předem na účet 51-0908370247/0100. Pokud nebude první konzultace uhrazena předem, hradí se po skončení v hotovosti na místě. Platba za sezení omluvené více než 24 hodin předem se použije na náhradní termín. V případě zrušení konzultace bez omluvy nebo méně než 24 hodin předem platba propadá.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ 
 
Individuální psychologické poradenství - 900,-Kč / 50 minut
Individuální psychologické poradenství - 1650,-Kč / 90 minut
Online konzultace - 900,-Kč / 50 minut
Emailové poradenství - 750,-Kč / normostrana
 

Slevy pro znevýhodněné osoby a osoby na rodičovské dovolené jsou možné.

 

PŘEDNÁŠKY, LEKTORSKÁ ČINNOST – dle dohody, s ohledem na aktuální nabídku nebo požadavky zařízení či skupiny