CENÍK SLUŽEB

Platbu za konzultaci hradí klient předem na účet 51-0908370247/0100. Pokud nebude první konzultace uhrazena předem, hradí se po jejím skončení v hotovosti na místě. Platba za sezení omluvené více než 24 hodin předem se použije na náhradní termín. V případě zrušení konzultace bez omluvy nebo méně než 24 hodin předem platba propadá.  

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ - všední dny

psychologické poradenství - víkendy