O mně...

Moje cesta k soukromé praxi vedla přes dlouholetou pomoc klientům v Poradně pro ženy a dívky v Praze. Začínala jsem jako sociální pracovnice se vzděláním ze sociálně-právní školy a po ukončení studií psychologie a speciální pedagogiky jsem se začala věnovat poradenství zaměřenému na ženy a jejich rodiny v těžkých životních situacích. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik PCA (terapie zaměřená na člověka). Práce psychologa v poradně mi ukázala směr, kterým se nadále profesionálně ubírám. Nabízím pomoc osobám, které se dostaly do nepříznivé životní situace. Stala jsem se koordinátorkou telefonické krizové linky a vedu profesionální tým pracovníků. Věnuji se psychologickému poradenství osob v akutní krizové situaci a také motivačnímu psychologickému poradenství. Vždy s pokorou sleduji příběhy lidí, kteří vyhledají mou pomoc a snažím se po dobu, na kterou se pro ně stávám průvodcem na jejich cestě, společně hledat dobrá řešení situací. Vážím si možnosti nahlédnout do jejich životních příběhů. Mnohdy jen drobná změna ve fungování odstartuje nový začátek a to je něco, co mě fascinuje a s čím se snažím pracovat. Díky mé životní praxi trojnásobné mámy využívám svých osobních zkušeností při práci s rodiči, kteří řeší výchovné a vzdělávací problémy. Do života jsem dostala dítě s postižením a mohu říct, že mě to obohacuje a aktivizuje a to i pro profesní dráhu. Snažím se jít neustále cestou vpřed, rozhlížet se, čerpat ze zkušeností, které mi život přináší a rozvíjet své schopnosti a dovednosti. A to nejen jako psycholožka, ale také jako matka, partnerka, dcera i přítelkyně.

Sample title