O mně...

Moje cesta k soukromé praxi vedla přes dlouholetou pomoc klientům v Poradně pro ženy a dívky v Praze. Začínala jsem jako sociální pracovnice se vzděláním ze sociálně-právní školy a po ukončení studií psychologie a speciální pedagogiky na vysoké škole UK jsem se začala věnovat poradenství zaměřenému na ženy a jejich rodiny v těžkých životních situacích. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik PCA (terapie zaměřená na člověka) a aktuálně procházím dalším výcvikem v Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii. Práce psychologa v poradně mi ukázala směr, kterým jsem se dále profesionálně ubírala. Nabízím pomoc osobám, které se dostaly do nepříznivé životní situace. Využívám zkušeností z doby, kdy jsem byla koordinátorkou telefonické krizové linky a vedla 17 let její profesionální tým. Obracejí se na mě klienti v akutních krizových situacích, ale také ti, kteří potřebují dlouhodobé doprovázení. V současné době pracuji v soukromém poradenském sektoru a jako psycholog nové služby Pečujtee - www.pecujtee.cz - kterou jsem po letech práce s pečujícími rodinami v příspěvkové organizaci spolu se svojí kolegyní založila. 

Vždy s pokorou sleduji příběhy lidí, kteří vyhledají mou pomoc a snažím se po dobu, na kterou se pro ně stávám průvodcem na jejich cestě, společně hledat dobrá řešení situací. Vážím si možnosti nahlédnout do jejich životních příběhů. Mnohdy jen drobná změna ve fungování odstartuje nový začátek a to je něco, co mě fascinuje a s čím se snažím pracovat.

Čerpám nejen ze vzdělávání a bohatství, které s sebou nesou životní příběhy mých klientů, ale také z vlastní životní praxe trojnásobné mámy. Do života jsem dostala dítě s postižením a mohu říct, že mě to obohacuje, aktivizuje, ale také učí.

Snažím se jít neustále cestou vpřed, rozhlížet se, čerpat ze zkušeností, které mi život přináší a rozvíjet své schopnosti a dovednosti. A to nejen jako psycholožka, ale také jako matka, partnerka, dcera i přítelkyně.